Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2008-05-21.

Innehållsförteckning:

§ 78 Bokslutsprognos för omvårdnadsnämnden 2008

§ 79 Utbyggnad av Norshöjdens särskilda boende

§ 80 Utbyggnad av Skoghems särskilda boende

§ 81 Ansökan om medel för att förstärka stödet till anhöriga som vårdar och hjälper
anhöriga 2008

§ 82 Avtalsförslag 2008-04-30 från servicenämnden om äldrematen

§ 83 Remissvar angående volontärverksamheten i Falun

§ 84 För delgivning: Länsrättens dom 2008-04-30 angående särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen gällande ej verkställt beslut om särskilt boende. Sekretess

§ 85 För delgivning: Länsrättens dom 2008-04-30 angående särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen gällande ej verkställt beslut om särskilt boende. Sekretess

§ 86 För delgivning: Länsrättens dom 2008-04-30 angående särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen gällande ej verkställt beslut om särskilt boende. Sekretess

§ 87 För delgivning: Länsrättens dom 2008-04-30 angående särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen gällande ej verkställt beslut om särskilt boende. Sekretess

§ 88 För delgivning: Länsrättens dom 2008-04-30 angående särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen gällande ej verkställt beslut om särskilt boende. Sekretess

§ 89 För delgivning: Länsrättens dom 2008-04-30 angående särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen gällande ej verkställt beslut om särskilt boende. Sekretess

§ 90 För delgivning: Länsrättens dom 2008-04-30 angående särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen gällande ej verkställt beslut om särskilt boende. Sekretess

§ 91 För delgivning: Länsrättens dom 2008-04-30 angående särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen gällande ej verkställt beslut om särskilt boende. Sekretess

§ 92 För delgivning: Länsrättens dom 2008-04-30 angående särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen gällande ej verkställt beslut om särskilt boende. Sekretess

§ 93 För delgivning: Länsrättens dom 2008-04-30 angående särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen gällande ej verkställt beslut om särskilt boende. Sekretess

§ 94 För delgivning: Länsrättens dom 2008-04-30 angående särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen gällande ej verkställt beslut om särskilt boende. Sekretess

§ 95 För delgivning: Länsrättens dom 2008-04-30 angående särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen gällande ej verkställt beslut om särskilt boende. Sekretess

§ 96 För delgivning: Länsrättens dom 2008-04-30 angående särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen gällande ej verkställt beslut om särskilt boende. Sekretess

§ 97 För delgivning: Länsrättens dom 2008-04-30 angående särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen gällande ej verkställt beslut om särskilt boende. Sekretess

§ 98 För delgivning: Länsrättens dom 2008-04-30 angående särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen gällande ej verkställt beslut om särskilt boende. Sekretess

§ 99 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av missförhållande enligt
14 kap. 2 § Socialtjänstlagen ( Lex Sarah ) och tillsyn enligt 13 kap. 2 §
Socialtjänstlagen. Sekretess

§ 100 Anmälan av förteckning över fattade biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen avseende april månad 2008

§ 101 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 102 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 103 Information om särskilt vårdkrävande personer inom särskilt boende

§ 104 Föredragning av ärende av principiell art

§ 105 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 106 Utredning om omvandling av korttidsboendet Sollunden till särskilt boende

§ 107 Anställning med tidsbegränsat befattningskontrakt. XX.

§ 108 Anställning med tidsbegränsat befattningskontrakt. XX .

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:53 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19