Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2007-03-28.

§ 45 Tendensrapport 2007:1 för omvårdnadsförvaltningen

§ 46 Svar på remiss avseende handlingsprogram för skydd mot olyckor i Falu kommun

§ 47 Detaljplan för Kvarnporten ( Kvarnberget 1:6 ) - Remissvar

§ 48 För kännedom: Rutiner för handläggning enligt Socialtjänstlagen

§ 49 För information: Ansökan om statligt stimulansbidrag 2007 till insatser inom vård och omsorg om äldre personer

§ 50 Redogörelse till länsstyrelsen angående anmälan om tillbud/olycka på Daljunkaregården. Sekretess

§ 51 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 52 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagens 4 kap. 1 § . Sekretess

§ 53 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 54 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 55 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 56 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 57 Anmälan av delegationslista över fattade biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen avseende februari månad 2007

§ 58 Redovisning av fem lottade individuella biståndsärenden för februari 2007. Sekretess

§ 59 Anmälan av beslut i personalärenden

§ 60 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 61 Budgetdialog 2007 för omvårdnadsnämnden

§ 62 Vidareutveckling av framtagen vision för äldreomsorgen i Falu kommun

§ 63 Information om Sektionen särskilt boende

§ 64 Upphandling av verksamheter inom omvårdnadsförvaltningen

_______

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:45 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19