Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-08-28.

Innehållsförteckning:

§ 103 Ekonomisk uppföljning juli 2013
§ 104 Information till och från kommunens revisorer
§ 105 Information om avgifter inom äldre och handikappomsorgen
§ 106 Utveckling av hemrehabilitering
§ 107 Anpassning av bemanning i nattpatrullerna i centrala Falun
§ 108 Yttrande om remiss rörande Hjälpmedelsnämnd i Dalarna
§ 109 Prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2013
§ 110 Uppföljning av omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier 2013
§ 111 Anmälan av delegationsbeslut om individuell jämkning av
omvårdnadsavgifter enligt 8 kap §§ 2-9 Socialtjänstlagen år 2013
§ 112 Anmälan av delegationsbeslut avseende hyresbefrielse i samband med
flyttning till särskild boendeform år 2013
§ 113 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för juni
och juli månad 2013
§ 114 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 115 Rapportering av ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2013
§ 116 Principiellt ärende
§ 117 Anmälan om beslut i personalärenden
§ 118 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 119 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 120 Kurser och konferenser
§ 121 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-09-05

11:32 av Berit Lundkvist

Sidan uppdaterad 2019-09-19