Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2008-06-18.

Innehållsförteckning:

§ 109 Information om projekt Kostnad Per Brukare, KPB

§ 110 Reviderad bokslutsprognos för omvårdnadsnämnden 2008

§ 111 Omvandling av Sollunden från korttidsplatser till särskilt boende

§ 112 Medborgarförslag från S L om bättre nyttjande av vårdplatser genom
införande av bostadsbank/sängbank

§ 113 Verksamhetstillsyn gällande personer med demenssjukdom i ordinärt boende

§ 114 Nya direktiv om uppdatering av kommunens attestregister 2008

§ 115 Svar på motion om vegetarisk mat i skola och äldreomsorg. KS 344/08

§ 116 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2008-05-12 i ärende om Klagomål mot
socialtjänsten avseende äldreomsorg. Sekretess

§ 117 Anmälan av förteckning över fattade biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen avseende maj månad 2008

§ 118 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 119 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 120 Kurser och konferenser

§ 121 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 122 Övrig fråga

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:54 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19