Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2008-01-30.

Innehållsförteckning:

§ 1 Upphandling av särskilt boende - tilldelningsbeslut

§ 2 Förslag till nya regler inom särskilt boende för att underlätta in- och utflyttning

§ 3 Attesträtter inom omvårdnadsförvaltningen 2008

§ 4 Statistikrapport till länsstyrelsen Dalarna och kommunens revisorer samt
kommunfullmäktige enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § och h §

§ 5 Rapport från Patientnämnden Dalarna om kommunärenden

§ 6 Yttrande till länsstyrelsen ang. klagomål om bemötande. Sekretess

§ 7 För delgivning: Socialstyrelsens beslut 2007-12-20 avseende anmälan enligt Lex
Maria. Sekretess

§ 8 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Svar till länsstyrelsen rörande
tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 9 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Svar till länsstyrelsen rörande
tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess.

§ 10 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Svar till länsstyrelsen rörande
tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 11 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Svar till länsstyrelsen rörande
tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 12 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Svar till länsstyrelsen rörande
tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 13 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Svar till länsstyrelsen rörande
tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 14 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-12-20 i tillsynsärende gällande ej
verkställt beslut om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. Sekretess

§ 15 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-12-20 i tillsynsärende gällande ej
verkställt beslut om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. Sekretess

§ 16 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2007-12-20 i tillsynsärende gällande ej
verkställt beslut om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. Sekretess

§ 17 Anmälan av delegationsbeslut avseende hyresbefrielse i samband med flyttning
till särskild boendeform. Sekretess

§ 18 Anmälan av företeckning över fattade biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen avseende december månad 2007

§ 19 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 20 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 21 Föredragning av två ärenden av principiell art

§ 22 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:50 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19