Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-12-03

§ 157 Ekonomisk uppföljning oktober 2014 3
§ 158 Uppföljning av internkontrollplan 2014 4
§ 159 Tilldelningsbeslut för drift av Daljunkaregården 5
§ 160 Resultat av enkätundersökning till omvårdnadsförvaltningens kunder avseende hemtjänstinsatser och insatser i särskilt boende 6
§ 161 Svar på motion från Mats Dahlström (c) Agneta Ängsås (c) Anna Hägglund (c) Dan Westerberg (c)Låt inte äldre komma i kläm - Ge hemsjukvården tydligt ansvar att ta över i det ögonblick patienten skrivs ut från sjukhuset. 7
§ 162 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan Clarström (FAP) Kjell Hjorth (FAP) Inför Trygghetsboende/Serviceboende med halvinackordering för kommunens äldre med möjlighet till samvaro. 8
§ 163 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) - Senior hotell för äldre över 68 år måste byggas snarast 9
§ 164 Yttrande över detaljplan för småhus vid Gullnäsgården 10
§ 165 Antagande av sammanträdesplan för omvårdnadsnämnden 2015 11
§ 166 Redovisning av pilotförsök med ”Nattfrid” – kamera för tillsyn och beslut om fortsättning 12
§ 167 Pilotförsök med vårdrobot i hemtjänst 14
§ 168 Resultat av enkätundersökning rörande lokala värdighetsgarantier 2014 16
§ 169 Enskilt ärende. Sektion vård- och omsorgsboende. Sekretess 17
§ 170 Enskilt ärende, bostadsanpassning 18
§ 171 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för november och december 2014 19
§ 172 Principiellt ärende 20
§ 173 Anmälan om beslut i personalärenden 21
§ 174 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 22
§ 175 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 2014 23
§ 176 Rapporter från kontaktpolitiker 24
§ 177 Kurser och konferenser 2014 25
§ 178 Övriga frågor 26

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2014-12-05

12:04 av Kristina Hedlöf

Sidan uppdaterad 2019-09-19