Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Protokoll 2015-05-20.

§ 75 Ekonomisk rapport 4

§ 76 Kommundoktoranden presenterar sitt uppdrag 6
§ 77 Svar på medborgarförslag - Gratis halkbroddar till alla pensionärer över 65 år 7
§ 78 Genomgång av PWCs rapporter 8
§ 79 Lägesrapport rörande planering av vård- och omsorgsboenden 9
§ 80 Uppföljning av arbetet med de 8 framgångsfaktorerna under studiehalvdagen 10
§ 81 Fördjupning av patientsäkerhetsarbete ur MAS synvinkel 11
§ 82 Redovisning av IVO beslut angående tillsyn av sjukvården 12
§ 83 Anmälan enligt Lex Maria 13
§ 84 Delegationsärenden fattade enligt socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag 14
§ 85 Delegationsärenden avseende personalfrågor 15
§ 86 Lägesrapport från arbetet med sjuktal 16
§ 87 Anmälningsärenden 17
§ 88 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 18
§ 89 Rapporter från kontaktpolitiker och förtydligande av ersättningsreglerna 19
§ 90 Kurser och konferenser 22
§ 91 Övriga frågor 24

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2015-05-29

08:41 av Kristina Hedlöf

Sidan uppdaterad 2019-09-19