Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-05-25.

Innehållsförteckning:


§ 71 Information om IPPI - teknik för äldre
§ 72 Information om marknadsföring av Omvårdnad Falun
§ 73 Ekonomisk uppföljning t.o.m. april 2011
§ 74 Riktlinjer om att köra enskild i tjänstebil, i samband med utförande av biståndsbeslutad insats
§ 75 Omvårdnadslyftet
§ 76 Revisionsrapport angående internkontroll
§ 77 Ansökan om medel för utredning angående lokala värdighetsgarantier
§ 78 Principiellt ärende, sekretess
§ 79 Anmälan av delegationsbeslut om avskrivning av kundfordringar
§ 80 Ansökan om utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld
§ 81 Svar på remiss om föreslaget program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer i Falu Kommun
§ 82 Redovisning av genomförda kurser och konferenser
§ 83 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för april månad 2011. Sekretess.
§ 84 Anmälan av beslut i personalärenden
§ 85 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 86 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 87 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 88 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:18 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19