Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-06-20.

Innehållsförteckning:


§ 78 Ekonomisk uppföljning maj 2012

§ 79 Revidering av tillämpningsföreskrifter angående avgifter

§ 80 Kommunalisering av hemsjukvården

§ 81 Ansökan om statsbidrag. Stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet
inom äldreomsorgen.

§ 82 Framtidens kulturskola i Falun

§ 83 Motion. Trygghetsboende eller seniorboende på landsbygden

§ 84 Intraprenad

§ 85 InnoBuild

§ 86 Principiellt ärende

§ 87 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för maj månad 2012
Sekretess.

§ 88 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 89 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 90 Aktuellt från förvaltningen

§ 91 Rapporter från kontaktpolitiker

§ 92 Kurser och konferenser

§ 93 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:18 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19