Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2009-08-26.

Innehållsförteckning:


§ 95 Ensolution AB redovisar 2008 års resultat av KPB, kostnad per brukare

§ 96 Ekonomisk rapport per den 31 juli 2009

§ 97 Budget 2010

§ 98 Minskning av antalet lägenheter i särskilt boende – åtgärd för ekonomisk
balans 2010

§ 99 Angående tillsyn enl. 13 kap. § 2, SoL, av omvårdnadsnämndens arbete
med våldsutsatta kvinnor i Falu kommun

§ 100 Beredskapsplan för omvårdnadsnämnden i Falu kommun

§ 101 Rutin för samverkan mellan kommunerna och landstinget i Dalarna kring
utskrivningsklara patienter

§ 102 Rutin för kvalitetsuppföljning av intern och extern verksamhet

§ 103 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för juni och juli månad
2009

§ 104 Anmälan av beslut i personalärenden

§ 105 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 106 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 107 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Sara Albinsson

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:02 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19