Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2009-03-25.

Innehållsförteckning:


§ 31 Yttrande över medborgarförslag från Arne
Fröderberg ”att Falu kommun tillhandahåller
varm lunchmat till pensionärer
som önskar sådan samhällsservice”

§ 32 Information om Vikarieförmedlingen

§ 33 Tendensrapport/prognos 2009:1 för
omvårdnadsnämnden

§ 34 Intern kontroll inom omvårdnadsförvaltningen
2009

§ 35 Svar på medborgarförslag från SL: Gemensam
inköpscentral för kommunen och landstinget

§ 36 Yttrande över medborgarförslag ang. ”Kräv
utdrag ur misstankeregistret inom
vård och omsorg”

§ 37 Yttrande över Detaljplan för östra delen av
Dalregementet

§ 38 Yttrande över Detaljplan för nordvästra delen av
Lugnet

§ 39 Yttrande över Detaljplan för f.d. Övertängers
skola

§ 40 Yttrande över utredningen ”I den äldres tjänst,
Äldreassistent – ett framtidsyrke”.
SOU 2008:126

§ 41 Val av ny kontaktpolitiker till hemtjänstdistrikt
Lustigknopp, Hosjö och Sundborn

§ 42 Redovisning av åtgärder med anledning av Lex
Sarah- anmälan. Sekretess

§ 43 Redovisning av förteckning över
delegationsbeslut för februari 2009. Sekretess

§ 44 Anmälan av beslut i personalärenden

§ 45 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 46 Muntliga och skriftliga rapporter från enheter
som har kontaktpolitiker

§ 47 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 48 Redovisning av 15 kammarrättsdomar om
sanktionsavgifter
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Sara Albinsson

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:00 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19