Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-01-12.

Innehållsförteckning:


§ 1 Välkommen - presentation
§ 2 Information om sekretess, offentlighetsprincipen, jäv och muta.
§ 3 Information om omvårdnadsnämndens reglemente
§ 4 Omvårdnadsförvaltningens organisation
§ 5 Förslag till Delegationsordning för omvårdnadsförvaltningen i Falu Kommun 2011.
§ 6 Förslag till sammanträdesplan och studiedagar 2011.
§ 7 Attesträtter inom omvårdnadsförvaltningen 2011
§ 8 Val av ordförande i Kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2011-2014
§ 9 Val av ordinarie ledamot och ersättare till kommunala handikapprådet för mandatperioden 2011-2014
§ 10 Information om arvoden och ersättningar
§ 11 Information om omvårdnadsnämndens budget 2011 och ekonomisk flerårsplan 2012-2013.
§ 12 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 13 Handlingsplan för anhörigstödet i Falu Kommun
§ 14 Kontaktpolitiker, och deras roll inom omvårdnadsförvaltningen
§ 15 För kännedom: Ordförandes expeditionstider:
§ 16 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 17 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:19 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19