Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2007-06-20.

Innehållsförteckning:

§ 101 Lokalförsörjningsprogram för särskilt boende 2008 – 2010

§ 102 Budget 2008 och Ekonomisk flerårsplan 2009 – 2010 för Falu kommun

§ 103 Återredovisning av ärendet om upphandling av verksamheter inom
äldreomsorgen. DNR: OMV 120/07-739

§ 104 Detaljplan för kvarteret Vitsippan - Remissvar

§ 105 Ändring i delegationsordningen för omvårdnadsförvaltningen

§ 106 Sekretess

§ 107 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsrätten i ärende
XX. avseende särskild avgift enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6a §. Sekretess

§ 108 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsrätten i ärende
XX. avseende särskild avgift enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6a §. Sekretess

§ 109 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsrätten i ärende
XX. avseende särskild avgift enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6a §. Sekretess

§ 110 Anmälan av delegationslista över fattade biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen avseende maj månad 2007

§ 111 Redovisning av fem lottade individuella biståndsärenden för maj 2007. Sekretess

§ 112 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 § . Sekretess

§ 113 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 § . Sekretess

§ 114 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 115 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 116 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 117 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Sekretess

§ 118 Svar till länsstyrelsen rörande tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt
Socialtjänstlagens 4 kap. 1 § . Sekretess

§ 119 Anmälan till socialstyrelsen enligt Lex Maria . Sekretess

§ 120 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 121 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 122 Kurser och konferenser

§ 123 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 124 Information om Herrhagsgårdens demenscenter

§ 125 Avslutning/sommarhälsning
_______

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:48 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19