Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-02-23.

Innehållsförteckning:


§ 18 Ekonomisk uppföljning, bokslut 2010
§ 19 Nytt politiskt uppdrag
§ 20 Trygghetsboende - framställan om principiellt ställningstagande från kommunfullmäktige.
§ 21 Internkontrollplan
§ 22 Anmälande om missförhållande i hemtjänsten
§ 23 Remisssvar gällande föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
§ 24 Statistikrapport/sammanställning till kommunens revisorer samt kommunfullmäktige enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6f § och 6h §.
§ 25 Redovisning av avvikelser
§ 26 Information om ny patientsäkerhetshetslag
§ 27 Ansökan om bidrag avseende bostäder och boendemiljö för äldre
§ 28 Hyresbefrielser, sekretess
§ 29 Grundbidrag för pensionärsorganisationerna år 2011
§ 30 Enkätsvar till Socialstyrelsen angående inspektion vid särskilda boendet Norshöjden.
§ 31 Återredovisning studiedagar 26-27 januari, framgångsfaktorer
§ 32 Val av ledamot och ersättare i KPR.
§ 33 Principiellt ärende, sekretess
§ 34 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för januari månad 2011. Sekretess
§ 35 Anmälan av beslut i personalärenden
§ 36 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 37 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 39 Rapport från kontaktpolitiker
§ 40 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:18 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19