Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-11-23.

§ 207 Förändring av föredragningslistan

§ 208 Yttrande till kammarrätten avseende överklagat beslut gällande LVM-vård, sekretess

§ 209 Yttrande till förvaltningsrätten avseende överklagat beslut gällande omprövning av LVU-vård, sekretess

§ 210 Yttrande till socialstyrelsen i tillsynsärende vid LSS-sektionen, sekretess

§ 211 Information av Vuxensektionen, missbruk, bistånd och kontaktpersoner

§ 212 Muntlig information

§ 213 Skriftliga delgivningar till Socialnämnden 2011

§ 214 Anmälan av delegationsbeslut

§ 215 Socialnämndens sammanträdesplan för 2012

§ 216 Ekonomisk rapport till och med oktober 2011

§ 217 Uppföljning av intern kontroll 2011

§ 218 Kompletterande utredning till ärendet "Personlig assistans på entreprenad"

§ 219 Yttrande till kommunrevisionen över revisionsrapporten "Granskning av styrning och organisation av LSS-verksamheten

§ 220 Inriktningsbeslut angående driftssättning av ett kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras eventuella medföljande barn

§ 221 Handläggningsrutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda missförhållanden för barn som är placerade ii familjehem och HVB-hem

§ 222 Yttrande över detaljplan för Norslundsskolan i Falu kommun

§ 223 Ansökan från föreningen Brylla om ekonomiskt bidrag för täckande egna utlägg i samband med genomförandet av familjefestival för barnfamiljer i Bojsenburg

§ 224 Ansökan från föreningen Café Delfinen om ekonomiskt bidrag till resa för barn och ungdomar i Nedre Norslund till Tomteland i Mora
§ 225 Ansökan från Sensus Studieförbund om ekonomiskt bidrag till höstlovsaktiviteter i Bojsenburg

§ 226 Ansökan från Sågmyra-Bjursås PRO om ekonomiskt bidrag till kostnader i samband med terapiträffar

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19