Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-03-23.

§ 53 Information om Vuxensektionens försörjningsenhet

§ 54 Övervägande om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, sekretess

§ 55 Övervägande om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, sekretess

§ 56 Övervägande om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, sekretess

§ 57 Nedläggning av utredning faderskapsutredning, sekretess

§ 58 Anmälan om missförhållande enligt 24 a § LSS, gruppbostad, sekretess

§ 59 Anmälan om missförhållande enligt 24 a § LSS, servicebostad, sekretess

§ 60 Återrapportering av vidtagna åtgärder vid servicebostaden Jungfruvägen 139 B utifrån kvalitetsuppföljningen våren 2010

§ 61 Ekonomisk rapport till och med februari 2011

§ 62 Uppföljning av intern kontroll 2010

§ 63 Samverkan skola och socialtjänst

§ 64 För kännedom; Socialstyrelsens beslut, tillsyn av HVB Bubo

§ 65 Val av kontaktpolitiker vid socialförvaltningens arbetsenheter mandatperioden 2011--2014

§ 66 Ansökan från fritidshemmet Solen om bidrag till utflykter till Liljans Herrgård och Säterdalen under sommarlovet 2011

§ 67 Ansökan från Komvux Särvux i Falun om bidrag till terminsavslutning för vuxna utvecklingsstörda elever

§ 68 Ansökan från dagverksamheten Smedjan om ekonomiskt bidrag till aktiviteter för pensionärer

§ 69 Ansökan från Svärdsjö-Envikens SPF-förening om ekonomiskt bidrag till resa för pensionärer över 80 år

§ 70 Ansökan från servicehuset Bjursåsgården till diverse inköp samt underhållning för pensionärerna

§ 71 Ansökan från Bygget om bidrag till aktivitetskassa

§ 72 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till allmänheten på Restaurang Kopparhatten

§ 73 Yttrande över detaljplaneprogram för kvarteren Västra Falun och Teatern i Falu kommun

§ 74 Yttrande över förslag till detaljplan för Falu lasarett, Falu kommun

§ 75 Delgivningar till socialnämnden

§ 76 Anmälan av delegationsbeslut

§ 77 Muntlig information och övriga frågor till socialnämnden

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19