Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-11-19

§ 161 Förändring av föredragningslistan

§ 162 Nedläggning av faderskapsutredning
§ 163 Nedläggning av faderskapsutredning
§ 164 Nedläggning av faderskapsutredning
§ 165 Särskilt förordnad vårdnadshavare
§ 166 Rapportering av ej verkställda beslut SoL, tredje kvartalet 2014
§ 167 Ordförandebeslut LVU och LVM 2014
§ 168 Anmälan av delegationsbeslut
§ 169 Muntlig information
§ 170 Skriftliga delgivningar
§ 171 Uppföljning Intern kontroll 2014
§ 172 Rapportering av socialnämndens fattade beslut 2013
§ 173 Ekonomisk rapport till och med oktober 2014
§ 174 Ambitionsnivå avseende utsatta EU-medborgare
§ 175 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Möjligheter till chatt på nätet för våldutsatta kvinnor
§ 176 Förlängning av tidsbegränsat förordnande, sektionschef Vuxensektionen
§ 177 Bidrag ur stiftelse, Dagverksamheten i Grycksbo (Omvårdnadsförvaltnignen)
§ 178 Bidrag ur stiftelse, Falu Förenade Spel
§ 179 Bidrag ur stiftelse, Falu God man & Förvaltarförening
§ 180 Samråd detaljplan för bostäder i Jugansbo, Vika
§ 181 Samråd detaljplan för bostäder vid Prästkragsvägen i Stennäset
§ 182 Samråd detaljplan för Slussens småbåtshamn
§ 183 Samråd områdesbestämmelser för Östanfors och upphävande av detaljplaner i Östanfors
§ 184 Samråd fördjupad översiktsplan för Born

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2014-12-01

13:48 av Ann Ayoub

Sidan uppdaterad 2019-09-19