Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-12-17

§ 185 Förändring av föredragningslistan

§ 186 Yttrande till förvaltningsrätten avseende överklagat beslut om umgänge/hemlig vistelseort enligt LVU
§ 187 Ordförandebeslut LVU och LVM 2014
§ 188 Anmälan av delegationsbeslut
§ 189 Muntlig information till socialnämnden 2014
§ 190 Skriftliga delgivningar
§ 191 Ekonomisk rapport till och med november 2014
§ 192 Intern kontroll för 2015
§ 193 Remissvar - Förslag från Region Dalarna "Långsiktigt hållbar regional stödstruktur inom socialtjänstområdet i Dalarna" för beslut i kommuner/landstinget
§ 194 Bidrag ur stiftelse, Glimma barn och ungdom i Falun
§ 195 Samråd detaljplan för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2014-12-18

14:02 av Ann Ayoub

Sidan uppdaterad 2019-09-19