Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-02-27.

§ 23 Förändring av föredragningslistan

§ 24-29 Sekretessärenden

§ 30 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS fjärde kvartalet 2012

§ 31 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL fjärde kvartalet 2012

§ 32 Muntlig information

§ 33 Skriftlig information

§ 34 Återrapportering av delegationsbeslut 2013

§ 35 Tillägg i socialnämndens delegationsordning

§ 36 Bokslut och verksamhetsberättelse 2012

§ 37 Utbildning via omvårdnadslyftet 2013

§ 38 Rutin för rapportering och anmälan av missförhållanden och risk för missförhållanden enligt Lex Sarah

§ 39 Utredningsuppdrag - Uppbyggnad av egen verksamhet för unga/unga vuxna med särskilda behov

§ 40 Upphandling av HVB och skyddat boende, 0-24 år

§ 41 Yttrande över detaljplan för Samuelsdals golfbana i Falu kommun

§ 42 Yttrande över detaljplan Ny infart till stationsområdet i Falu kommun

§ 43 Information från Barn- och familjesektionen

§ 44 Utredningsuppdrag - Reviderad jour

§ 45 Kurser och konferenser

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19