Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-11-21.

§ 219 Yttrande till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, sekretess

§ 220 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende, Barn- och familjesektionen, klagomål i barnavårdsärenden, sekretess

§ 221 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende, Barn- och familjesektionen, klagomål i barnavårdsärende, sekretess

§ 222 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende, LSS-sektionen, klagomål på boendeförhållande, sekretess

§ 223 Utredning och åtgärder med anledning av rapport om missförhållande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL), Vuxensektionens försörjningsenhet

§ 224 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt LSS tredje kvartalet 2012

§ 225 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt SoL tredje kvartalet 2012

§ 226 Muntlig information

§ 227 Skriftlig information

§ 228 Delegationsbeslut

§ 229 Ekonomisk rapport till och med oktober 2012

§ 230 Uppföljning av intern kontroll 2012

§ 231 Socialnämndens sammanträdesplan för 2013

§ 232 Yttrande över motion från Maria Gehlin (FAP): Slå ihop gymnasieskolan/ vuxenutbildningen och arbets- och integrationskontoret (AIK) i en gemensam utbildnings- och kompetensförsörjningsnämnd

§ 233 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till allmänheten på Restaurang Koppis

§ 234 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till allmänheten på Restaurang Sågmyra Mat Café o Rum

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19