Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-01-29.

§1 Förändring av föredragningslistan

§ 2-8 Sekretessärenden
§ 9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, 4:e kvartalet 2013
§ 10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, 4:e kvartalet 2013
§ 11 Anmälan av delegationsbeslut
§ 12 Muntlig information
§ 13 Skriftliga delgivningar
§ 14 Remiss om föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
§ 15 Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relation
§ 16 Ersättningsnivåer för habiliteringsersättning
§ 17 Ansökan från RSMH Falun om ekonomiskt bidrag till verksamhet 2014
§ 18 Information av Barn- och familjesektionen - Signs of safety

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2014-02-10

15:10 av Ann Ayoub

Sidan uppdaterad 2019-09-19