Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-01-23.

§ 1 Förändring av föredragningslistan

§ 2-9 Sekretessärenden

§ 10 Muntlig information

§ 11 Skriftliga delgivningar

§ 12 Återrapportering av delegationsbeslut

§ 13 Kvalitetsuppföljning Carema 2012; Björkens servicebostad

§ 14 Kvalitetsuppföljning Carema 2012; Bäckvägens Gruppbostad

§ 15 Kvalitetsuppföljning Carema 2012; Kvarnbergets servicebostad

§ 16 Kvalitetsuppföljning Carema 2012: Ramvägens servicebostad

§ 17 Kvalitetsuppföljning Carema 2012; Slussens dagliga verksamhet

§ 18 Förlängning av befattningskontrakt, sektionschef LSS

§ 19 Plan för tillsyn enligt Alkohollagen 2013

§ 20 Plan för tillsyn enligt Tobaks- och Alkohollagen 2013

§ 21 Ansökan från RSMH i Falun om ekonomiskt bidrag till verksamhet under 2013

§ 22 Information om Kopparstaden AB

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19