Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-05-23.

§ 104 Yttrande avseende överklagat beslut gällande LVU-vård,sekretess

§ 105 Yttrande avseende överklagat beslut gällande LVU-vård,sekretess

§ 106 Yttrande avseende överklagat beslut gällande LVU-vård,sekretess

§ 107 Yttrande avseende ansökan om adoption,sekretess

§ 108 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt LSS, första kvartalet 2012

§ 109 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt SoL första kvartalet 2012

§ 110 Information om Kostnad per brukare (KPB)

§ 111 Information om kommunalisering av hemsjukvården i Dalarnas län

§ 112 Muntlig information

§ 113 Skriftliga delgivningar

§ 114 Anmälan av delegationsbeslut

§ 115 Ekonomisk rapport till och med april 2012

§ 116 Yttrande över Medborgarförslag; Återinför habiliteringsersättningen och ledsagares omkostnader

§ 117 Ansökan från Gruvrisets fritidsgård om bidrag till sommarresa 2012

§ 118 Ansökan från PRO i Svärdsjö om ekonomiskt bidrag till resa för pensionärer över 80 år

§ 119 Ansökan från RIA i Falun om verksamhetsbidrag för 2012

§ 120 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i tält på Stora torget i samband med Falukalaset

§ 121 Fastställande av förfrågningsunderlag inför upphandlingen av personlig assistans

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19