Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-09-25.

§ 174 Förändring av föredragningslistan

§ 175 Nedläggning av faderskapsutredning, sekretess

§ 176 Nedläggning av faderskapsutredning, sekretess

§ 177 Anmälan till socialstyrelsen i samband med vård och behandling på Bup i Falun, sekretess

§ 178 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Barn- och familjesektionen, placeringsgruppen, sekretess

§ 179 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Vuxensektionen, Försörjningsenheten 1, sekretess

§ 180 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt LSS andra kvartalet 2012

§ 181 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt SoL andra kvartalet 2012

§ 182 Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende vid LSS-sektionen, personlig assistans, sekretess

§ 183 Information från polisen om ordningen vid olika tillfällen och arrangemang våren/sommaren 2012

§ 184 Muntlig information

§ 185 Skriftlig information

§ 186 Delegationsbeslut

§ 187 Delårsbokslut 2012-08-31 och verksamhetsplan 2013

§ 188 Återrapportering av gruppbostaden Slätta centrums vidtagna åtgärder utifrån kvalitetsuppföljning

§ 189 Återrapportering till länsstyrelsen avseende projekt om utveckling av Dalarnas kompetenscentra mot våld i nära relationer, fas 3

§ 190 Anställning med tidsbegränsat befattningskontrakt, sektionschef Barn- och familjesektionen

§ 191 Förändrad organisatorisk placering av kommunens ANDT - strateg

§ 192 Yttrande över motion från Ove Raskopp (--) om "Ett utökat ansvarstagande för att motverka den negativa utveckling som sker"

§ 193 Yttrande över Detaljplan för bostäder vid Tallbacksvägen, Falu kommun

§ 194 Yttrande över Detaljplan för bostäder öster om Nedre Gruvrisvägen i Falu kommun

§ 195 Ansökan om donationsbidrag till grundbidrag till pensionärsföreningen SPF- falubygden för verksamhetsåret 2012

§ 196 Ansökan från Sågmyra-Bjursås PRO om bidrag till onsdagsträffar/terapiträffar

§ 197 Ansökan från Sensus studieförbund om ekonomiskt bidrag till höstlovsaktiviteter för skolungdom i Bojsenburg under höstlovet

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19