Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-04-23

§ 45 Förändring av föredragningslistan

§ 46 Sekretessärende
§ 47 Anmälan av delegationsbeslut 2014
§ 48 Skriftliga delgivningar
§ 49 Muntlig information
§ 50 Ekonomisk rapport till och med mars 2014
§ 51 Kvalitetsberättelse för socialförvaltningen
§ 52 Yttrande över detaljplan för Korsnäsgården
§ 53 Ansökan från Trumbäckens gruppboende, vån 1, om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 54 Ansökan från Trumbäckens gruppboende, vån 2, om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 55 Ansökan från RIA Hela Människan i Falun om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 56 Ansökan från Särvux Komvux om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 57 Ansökan från serviceboendet Skoghem i Grycksbo om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 58 Ansökan från serviceboendet Gruvriset om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 59 Ansökan från serviceboendet Nejlikan om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 60 Ansökan från Bojsenburgs Ungdoms Råd om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 61 Ansökan från Dala Dansstudio om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 62 Ansökan från Bjursåsgården om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 63 Ansökan från Bjursås Ridklubb om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 64 Ansökan från omvårdnadsnämnden om ekonomiskt bidrag ur stiftelse till del av pensionärsorganisationers grundbidrag för år 2014
§ 65 Ansökan från Dalarnas Handikappidrottsförbund om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 66 Ansökan från Sågmyra Byaråd om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 67 Ansökan från Falu FK om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 68 Ansökan från Grundsärskolan åk 7-9 på Britsarvsskolan om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 69 Ansökan från Svärdsjö-Envikens SPF-förening om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 70 Information av Kvinnojouren i Falun

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2014-04-29

13:49 av Ann Ayoub

Sidan uppdaterad 2019-09-19