Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-11-20

§ 211-214Sekretessärenden

§ 215 Rapportering av ej verkställda beslut LSS, 3:e kvartalet 2013

§ 216 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, 3:e kvartalet 2013

§ 217 Anmälan av delegationsbeslut

§ 218 Muntlig information

§ 219 Skriftliga delgivningar

§ 220 Ekonomisk rapport till och med oktober 2013

§ 221 Budgetanpassning vuxensektionen 2014

§ 222 Uppföljning av intern kontroll 2013

§ 223 Sammanträdesplan för 2014

§ 224 Yttrande över medborgarförslag: Matbank för att tillgodose behövande med godtagbara livsmedelsvaror

§ 225 Yttrande över detaljplaneprogram för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden samt detaljplan för småhus vid Herrhagsvägen

§ 226 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering av alkohol till allmänheten på Restaurang Z-Krogen

§ 227 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering av alkohol till allmänheten på Sågmyra Herrgård

§ 228 Ansökan om ekonomiskt bidrag från BRIS Region Mitt till verksamheten 2014

§ 229 Ansökan om ekonomiskt bidrag från dagverksamhet Grycksbo till julbord

§ 230 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Sågmyra-Bjursås PRO till terapiträffar

§ 231 Ansökan om ekonomiskt bidrag till material för barn i socialförvaltningens väntrum samt mjukisdjur till traumatiserade barn

§ 232 Ansökan om medel från FINSAM till förlängning av projekt RPC arbetsterapeut

§ 233 Information av personalkontoret om nämndens arbetsmiljöansvar

§ 234 Sekretessärende

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-12-02

14:03 av Ann Ayoub

Sidan uppdaterad 2019-09-19