Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-02-22.

§ 17 Förändring av föredragningslistan

§ 18 Närvaro av revisorer från kommunrevisionen vid socialnämndens sammanträde 2012-02-22

§ 19 Yttrande till Kammarrätten avseende överklagat beslut gällande LVU-vård, sekretess

§ 20 Anmälan om missförhållande enligt 24 a § LSS, personlig assistans, sekretess

§ 21 Anmälan om missförhållande enligt 24 a § LSS, personlig assistans, sekretess

§ 22 Ansökan till Socialstyrelsen om överflyttning av ärende till Enköpings kommun, sekretess

§ 23 Yttrande till JO i ärende gällande utlämnande av handlingar, Barn- och familjesektionen, sekretess

§ 24 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid LSS-sektionen, personlig assistans, sekretess

§ 25 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Vuxensektionen, Försörjningsenheten 1, sekretess

§ 26 Rapport avseende ej verkställda beslut enligt LSS, 4:e kvartalet 2011

§ 27 Rapport avseende ej verkställda beslut enligt SoL, 4:e kvartalet 2011

§ 28 Muntlig information och övriga frågor

§ 29 Skriftliga delgivningar

§ 30 Anmälan av delegationsbeslut

§ 31 Anmälan av Socialstyrelsens beslut över vidtagna åtgärder; utredningar rörande barn/unga och förhandsbedömningar

§ 32 Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011

§ 33 Tillägg i socialnämndens delegationsordning

§ 34 Redovisning till Socialstyrelsen i tillsynsärende inom kommunala psykiatrin

§ 35 Yttrande över Energi- och klimatprogram för Falu kommun

§ 36 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till allmänhet och slutna sällskap på serveringsstället Smak Kök & Catering samt för catering till slutna sällskap

§ 37 Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkohol i serveringstält till allmänheten och slutna sällskap på Lugnets skidstadion i samband med Svenska Skidspelen 2012

§ 38 Plan avseende år 2012 för tillsyn enligt Alkohollagen

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19