Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-12-19.

§ 236 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende, Barn- och familjesektionen, baranvårdsärende, sekretess

§ 237 Beslut av JO i ärende gällande utlämnande av handlingar, Barn- och familjesektionen, sekretess

§ 238 Beslut av Socialstyrelsen i tillsynsärende, LSS-sektionen, klagomål på boendeförhållande, sekretess

§ 239 Muntlig information

§ 240 Skriftliga delgivningar

§ 241 Delegationsbeslut

§ 242 Fastställande av socialnämndens studiedagar 2013

§ 243 Ändringar och tillägg i delegationsordning för socialnämnden

§ 244 Ekonomisk rapport till och med november 2012

§ 245 Intern kontroll 2013

§ 246 Verksamhetsbidrag 2013 till Kvinnojouren

§ 247 Slutrapport för projektår 3, Kris- och våldsmottagningen för män i Falun och Borlänge

§ 248 Ansökan från NBV Studieförbund om bidrag till höstlovsaktiviteter v. 44 i Bojsenburg

§ 249 Ansökan från Sensus studieförbund om ekonomiskt bidrag till aktiviteter för ungdom i Bojsenburg under jullovet 2012

§ 250 Ansökan från Dagverksamheten i Grycksbo om bidrag till julbord m.m.

§ 251 Ansökan från föreningen Positiva Gruppen Mitt om bidrag till inköp av dator

§ 252 Ansökan om serveringstillstånd för servering av alkohol till allmänheten på Restaurang Brooklyn i Falun

§ 253 Yttrande över Detaljplan för Bostäder vid Kungsgårdsvägen, Falu kommun

§ 254 Yttrande över Detaljplan för Högboområdet i Falu kommun

§ 255 Yttrande över Detaljplan för verksamhetsområde på Myran i Falu kommun

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19