Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-03-27.

§ 46 Närvaro av kommunalråd vid sammanträdet 2013-03-27

§ 47- Sekretessärenden
55
§ 56 Muntlig information

§ 57 Skriftlig information

§ 58 Återrapportering av delegationsbeslut

§ 59 Ekonomisk rapport till och med februari 2013

§ 60 Verksamhetsbudget 2014

§ 61 Attesträtter 2013

§ 62 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för servering av alkohol till allmänheten på Restaurang Köpmanskrogen

§ 63 Revidering av råd och anvisningar i socialtjänstens barn- och ungdomsärenden

§ 64 Ansökan från Dalarnas Dövas Förening om ekonomiskt bidrag till 100-årsjubileum

§ 65 Ansökan från Bjursåsgården om ekonomiskt bidrag till trivsel inomhus

§ 66 Ansökan från Träffpunkt Britsarvet om ekonomiskt bidrag till hyra av buss till Hedenborg för gemensam underhållning

§ 67 Ansökan från Komvux Särvux om ekonomiskt bidrag till terminsavslutning för vuxna utvecklingsstörda elever

§ 68 Ansökan från Dalarnas handikappidrottsförbund om ekonomiskt bidrag till musikarrangemang samt vinterdag vid Liljans Herrgård

§ 69 Ansökan från Trumbäckens gruppboende plan 1 om ekonomiskt bidrag till utflykter m.m.

§ 70 Ansökan från Trumbäckens gruppboende plan 2 om ekonomiskt bidrag till utflykter m.m.

§ 71 Ansökan från Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Dalarna om ekonomiskt bidrag till rekreationsresa

§ 72 Yttrande över Detaljplan för regionbussterminal

§ 73 Information från ekonomikontoret - Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:29 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19