Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2015-01-07

§ 1 Välkomsthälsning och presentation

§ 2 Inrättande av utskott
§ 3 Val av fem ordinarie ledamöter i sociala utskottet
§ 4 Val av fem ersättare i sociala utskottet
§ 5 Val av ordförande i sociala utskottet
§ 6 Val av en ledamot och en ersättare i Kommunala Handikapprådet
§ 7 Kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM
§ 8 Fastställande av sammanträdesplan 2015
§ 9 Studiedagar för socialnämnden år 2015
§ 10 Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning
§ 11 Muntlig information

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2015-01-19

09:15 av Ann Ayoub

Sidan uppdaterad 2019-09-19