Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-10-22

§ 143 Särskilt förordnad vårdnadshavare

§ 144 Särskilt förordnad vårdnadshavare
§ 145 Rapportering av ej verkställda beslut LSS tredje kvartalet 2014
§ 146 Anmälan av ordförandebeslut LVU och LVM
§ 147 Anmälan av delegationsbeslut
§ 148 Skriftliga delgivningar
§ 149 Muntlig information
§ 150 Kurser och konferenser
§ 151 Ekonomisk rapport till och med september 2014
§ 152 Ändring och tillägg i delegationsordning
§ 153 Bidrag ur stiftelse, Sågmyra-Bjursås PRO
§ 154 Bidrag ur stiftelse, Norshöjden
§ 155 Bidrag ur stiftelse; Träffpunkterna Svärdsjö och Hosjö
§ 156 Ändring av utbetalt bidrag ur stiftelse, Sågmyra byaråd
§ 157 Samråd detaljplan för småhus vid Gullnäsgården, Gamla Grycksbovägen
§ 158 Samråd detaljplan; Verksamhetsområde på syrafabriksområdet väster om E16
§ 159 Avtalsuppföljning Omsorgscompagniet AB
§ 160 Socialförvaltningens försörjningsenhet informerar

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2014-10-31

12:04 av Ann Ayoub

Sidan uppdaterad 2019-09-19