Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-04-19.

§ 78 Ändring av föredragningslistan

§ 79 Information av Vuxensektionens stödboenden och boendestöd

§ 80 Information från Hjälpmedelsinstitutet – En film om hjälpmedel för psykiska funktionsnedsättningar

§ 81 Muntlig information och övriga frågor till socialnämnden

§ 82 Skriftliga delgivningar till socialnämnden

§ 83 Anmälan av delegationsbeslut

§ 84 Redovisning av vidtagna åtgärder efter anmälan om missförhållande enligt 24 a § LSS, servicebostad, sekretess

§ 85 Redovisning av vidtagna åtgärder efter anmälan om missförhållande enligt 24 a § LSS, servicebostad, sekretess

§ 86 Yttrande över ansökan om adoption, sekretess

§ 87 Yttrande över ansökan om adoption, sekretess

§ 88 Begäran av morföräldrar om umgänge med barnbarn, sekretess

§ 89 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Barn- och familjesektionen, sekretess

§ 90 Anmälan av Socialstyrelsens beslut; Tillsynsärende vid Barn- och familjesektionen, sekretess

§ 91 Anmälan av Socialstyrelsens beslut; Övervägande om åtgärd med anledning av ej verkställt beslut enligt SoL, sekretess

§ 92 Anmälan av Socialstyrelsens beslut, Tillsynsärende vid LSS-sektionen, sekretess

§ 93 Socialnämndens styrkort för socialförvaltningen

§ 94 Budgetdialog inför 2012-2014

§ 95 Ekonomisk rapport till och med mars 2011

§ 96 Val av deltagare i den parlamentariska arbetsgruppen för översyn av Falu kommuns socialbidragsnorm och riktlinjer

§ 97 Ansökan från Träffpunkt Britsarvet om ekonomiskt bidrag till midsommarfest för seniorer sommaren 2011

§ 98 Ansökan från Trumbäckens gruppboende om donationsmedel

§ 99 Ansökan från omvårdnadsförvaltningen om donationsmedel till grundbidrag till pensionärsorganisationer 2011

§ 100 Ansökan från dagverksamheten Öppet Hus om donationsmedel

§ 101 Ansökan från kvinnoboendet Maskrosen om donationsmedel

§ 102 Ansökan från Kurdiska unionen i Falun om donationsmedel till föreningsaktivitet

§ 103 Ansökan från RSMH om donationsmedel till sommaraktiviteter

§ 104 Förvaltningsrätten i Faluns beslut att upphäva socialnämndens beslut om återkallelse av alkoholtillstånd för Golden Palace i Falun AB samt ersätta det med nytt beslut om att tilldela bolaget varning

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19