Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-05-25.

§ 105 Ändring av föredragningslistan

§ 106 Komplettering av yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Barn- och familjesektionen, sekretess

§ 107 Rapport av ej verkställda beslut enligt LSS som den 31 mars 2011 är äldre än tre månader

§ 108 Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL som den 31 mars 2011 är äldre än tre månader

§ 109 Information om Vuxensektionens särskilda boenden och daglig sysselsättning

§ 110 Muntlig information till socialnämnden

§ 111 Skriftliga delgivningar till socialnämnden

§ 112 Anmälan av delegationsbeslut

§ 113 Ekonomisk månadsrapport till och med april 2011

§ 114 Plan för intern kontroll 2011

§ 115 Återrapportering av Jungfruvägen 63 B:s (gruppbostad, LSS) vidtagna åtgärder utifrån kvalitetsuppföljningen som genomfördes våren 2010

§ 116 Ansökan till länsstyrelsen, projektår 3, om utvecklingsmedel för fortsatt utveckling av ett regionalt kompetenscentra mot våld i nära relationer i Dalarna (DKV)

§ 117 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för driftsättning och utredande av förutsättningarna för regional utvidgning av skyddsboende för våldsutsatta kvinnor och barn i Falun-Borlänge

§ 118 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2011 avseende kris- och våldsmottagning för män i Falun-Borlänge med regional utvidgning

§ 119 Riktlinjer för stöd och hjälp till barn och unga som varit placerade

§ 120 Riktlinjer för tillämpning av korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS

§ 121 Ansökan från RIA i Falun om verksamhetsbidrag för 2011

§ 122 Ansökan från IOGT-NTO i Falun om bidrag till dagkoloniverksamhet sommaren 2011

§ 123 Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om bidrag till verksamhetsåret 2011

§ 124 Ansökan från PRO-Svärdsjö om ekonomiskt bidrag till resa för pensionärer över 80 år

§ 125 Ansökan från Gruvrisets fritidsgård om bidrag till sommarresa till Öddö i Strömstad under sommaren 2011

§ 126 Ansökan från Dalarnas Handikappidrottsförbund om bidrag till musikarrangemang på Liljans Herrgård 2011

§ 127 Ansökan från Kvinnojouren Falun om bidrag till Temadag den 15 maj 2011

§ 128 Yttrande över detaljplaneprogram för Stabergsviken i Falu kommun, Dalarnas län

§ 129 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till allmänheten på Restaurang Plankan i Svärdsjö

§ 130 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till allmänheten på Aspeboda golfrestaurang i Falun

§ 131 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till allmänheten på Främby Udde Resort

§ 132 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till allmänheten på Restaurang Hammars i Falun

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19