Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-08-28.

§ 142 Förändring av föredragningslistan

§ 143-Sekretessärenden
147
§ 148 Anmälan av delegationsbeslut

§ 149 Muntlig information

§ 150 Skriftliga delgivningar

§ 151 Ekonomisk rapport till och med juli 2013

§ 152 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av styrning, uppföljning och utvärdering av institutionsplaceringar för barn och unga"

§ 153 Bildande av en kommungemensam nämnd och handläggarorganisation med ansvar för prövning och tillsyn utifrån de ålägganden som läkemedelslag, alkohollag och tobakslag lägger på kommunerna

§ 154 Revidering av lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen 2013

§ 155 Yttrande över detaljplan för utökning av Ingarvets industriområde

§ 156 Yttrande över detaljplan för breddning av banvallen

§ 157 Yttrande över detaljplan för bostäder vid Parkgatan, f.d. Böndernas Hus

§ 158 Yttrande över detaljplan för Sankt Örjen m.fl.

§ 159 Ansökan från förskola om ekonomiskt bidrag till inköp av handikappanpassad gunga

§ 160 Ansökan från Falu hjälpcenter om ekonomiskt bidrag till barnaktivitet

§ 161 Information av ekonomikontoret - Grepp om verksamheten genom målarbete

§ 162 Redovisning av utredningsgruppdrag - reviderad jour

§ 163 Kostnadsanpassning för LSS-sektionen

§ 164 Beslutanderätt enligt LVU och LVM

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-09-09

08:30 av Ann Ayoub

Sidan uppdaterad 2019-09-19