Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-12-18.

§ 235 Förändring av föredragningslistan

§ 236-241 Sekretessärenden
§ 242 Information - besök av enskild
§ 243 Anmälan av delegationsbeslut
§ 244 Muntlig information
§ 245 Skriftliga delgivningar
§ 246 Ekonomisk uppföljning till och med november 2013
§ 247 Intern kontrollplan 2014
§ 248 Tillägg och ändringar i socialnämndens delegationsordning
§ 249 Ändring i Falu kommuns norm och riktlinjer för ekonomiskt bistånd
§ 250 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering av alkohol till allmänheten på Galgbergets Pizzeria
§ 251 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering av alkohol till allmänheten på Restaurang Köpmanskrogen
§ 252 Ansökan om ekonimskt bidrag från boendestöd IFO till aktivitetskassa för klienter
§ 253 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Falu Pride 2013
§ 254 Yttrande över detaljplan Ny entré till Magasinet
§ 255 Yttrande över detaljplan för Bjursåsskolan mm
§ 256 Yttrande över detaljplan för Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan
§ 257 Yttrande över detaljplan för Herrhagsgården vid Herrhagsvägen
§ 258 Entledigande av ledamot i sociala utskottet samt fyllnadsval
§ 259 Entledigande av ersättare i sociala utskottet samt fyllnadsval

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-12-20

15:33 av Ann Ayoub

Sidan uppdaterad 2019-09-19