Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-02-27

§ 19 Anmälan av ordförandebeslut LVU och LVM
§ 20 Anmälan av delegationsbeslut
§ 21 Muntlig information
§ 22 Skriftliga delgivningar
§ 23 Bokslut och verksamhetsberättelse 2013
§ 24 Attesträtter 2014
§ 25 Entledigande av ersättare i sociala utskottet samt fyllnadsval
§ 26 Verksamhetsbidrag och samarbetsavtal 2014 Kvinnojouren Falun
§ 27 Yttrande över detaljplan för bostäder vid Storgårdsvägen i Bjursås
§ 28 Yttrande över detaljplan för område vid Britsarvsskolan
§ 29 Yttrande över samrådshandlingar detaljplan för bostäder vid Sturegatan
§ 30 Yttrande över samrådshandlingar detaljplan för Lindgården mm vid Parkgatan
§ 31 Yttrande över Miljöprogram 2020

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2014-03-03

10:28 av Ann Ayoub

Sidan uppdaterad 2019-09-19