Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-01-26.

§ 15 Yttrande till Socialstyrelsen gällande klagomål på handläggning av familjerättsärende, sekretess

§ 16 Attesträtter 2011

§ 17 Bordlagt ärende avseende samarbetsavtal med Verdandi

§ 18 Återremitterat ärende avseende norm för försörjningsstöd i Falu kommun

§ 19 Anställning med tidsbegränsat befattningskontrakt för sektionschef vid Vuxensektionen

§ 20 Ansökan om serveringstillstånd för servering till allmänheten och slutna sällskap på Club Etage i Falun

§ 21 Delgivningar till socialnämnden

§ 22 Anmälan av delegationsbeslut

§ 23 Muntlig information till socialnämnden

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:20 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19