Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-04-25.

§ 67 Ansökan om LVU-vård, sekretess

§ 68 Yttrande till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, sekretess
§ 69 Yttrande till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, sekretess
§ 70 Anmälan om missförhållande enligt 24 a § LSS, gruppbostad
§ 71 Vidtagna och planerade åtgärder med anledning av anmälan om missförhållande i individ- och familjeomsorg enligt 14 kap 3 § SoL (Lex Sarah), sekretess
§ 72 Redovisning av Socialstyrelsens beslut - Tillsyn Barn- och familjesektionen, sekretess
§ 73 Redovisning av Socialstyrelsens beslut - Tillsyn Barn- och familjesektionen, sekretess
§ 74 Muntlig information
§ 75 Socialnämndens representanter i styrgrupp - Upphandling av personlig assistans
§ 76 Skriftliga delgivningar
§ 77 Kurser och konferenser
§ 78 Redovisning av delegationsbeslut
§ 79 Redovisning av Socialstyrelsens beslut - verksamhetstillsyn Bubo HVB-hem
§ 80 Redovisning av Socialstyrelsens beslut - Verksamhetstillsyn Haraldsbo ungdomsboende enl 9 § 8 LSS
§ 81 Ekonomisk rapport till och med mars 2012
§ 82 Kvalitetsuppföljning dagliga verksameheten Lots, LSS
§ 83 Översyn av Falu kommuns socialbidragsnorm och riktlinjer
§ 84 Ansökan från Bjursås föräldraförening om ekonomiskt bidrag för verksamhetsåret 2012
§ 85 Ansökan från BRIS Region Mitt om ekonomiskt bidrag till verksamhetsåret 2012
§ 86 Ansökan från Britsarvsskolan/Särskolan om ekonomiskt bidrag till studieresa till Stockholm
§ 87 Ansökan från Dalarnas Handikappidrottsförbund om ekonomiskt bidrag till arrangemang på Liljans Herrgård 2012
§ 88 Ansökan från fritidshemmet Solen om ekonomiskt bidrag till utflykter till Liljans herrgård och Borlänge under sommarlovet 2012
§ 89 Ansökan från föreningen "Café Delfinen" om ekonomiskt bidrag till verksamhet under 2012
§ 90 Ansökan från gruppbostaden Trumbäckens om ekonomiskt bidrag till utflykter under sommaren 2012
§ 91 Ansökan från Hjärtebarnsföreningen Central om ekonomiskt bidrag till verksamhet under 2012
§ 92 Ansökan från IOGT-NTO om bidrag till dagkoloniverksamhet sommaren 2012
§ 93 Ansökan från Komvux om ekonomiskt bidrag till deltagare i "läs- och skrivkurs" för kulturell aktivitet
§ 94 Ansökan från Komvux Särvux om bidrag till terminsavslutning för vuxna utvecklingsstörda elever
§ 95 Ansökan från Kvinnoboendet Maskrosen om ekonomiskt bidrag till fritidsverksamhet för verksamhetsåret 2012
§ 96 Ansökan från omvårdnadsförvaltningen om ekonomiskt bidrag för pensionärer vid Träffpunkterna Britsarvet, Smedjan och Svärdsjö
§ 97 Ansökan från RSMH Falun om ekonomiskt bidrag till verksamhet under 2012
§ 98 Ansökan från servicehuset Bjursåsgården till diverse inköp samt underhållning för pensionärerna
§ 99 Ansökan från Stiftelsen Ungdom mot Våld om ekonomiskt bidrag för verksamhetsåret 2012
§ 100 Ansökan från Svärdsjö-Enviken SPF-förening om ekonomiskt bidrag till resa för pensionärer över 80 år.
§ 101 Ansökan från Öppet Hus, daglig verksamhet för människor med psykisk funktionsnedsättning, om ekonomiskt bidrag till studiecirkel i luffarslöjd
§ 102 Ansökan om donationsbidrag till grundbidrag för pensionärsorganisationer 2012
§ 103 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen på Bäverhyddans Värdshus & Bju'Inn

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19