Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-10-24.

§ 198 Yttrande till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, sekretess

§ 199 Yttrande till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, sekretess

§ 200 Yttrande till Socialstyrelsen; Tillsyn Barn- och familjesektionen, handläggning av barnavårdsärende, sekretess

§ 201 Yttrande till socialstyrelsen; Tillsyn LSS-sektionen, ej verkställt beslut gällande bostad för vuxna, sekretess

§ 202 Upphandling av utförande av personlig assistans enligt LSS

§ 203 Muntlig information

§ 204 Skriftlig information

§ 205 Delegationsbeslut

§ 206 Ekonomisk rapport till och med september 2012

§ 207 Fördelning av socialnämndens del av den centrala bufferten

§ 208 Inrättande av kommundoktorand i socialförvaltningen i samarbete med Högskolan Dalarna och omvårdnadsförvaltningen

§ 209 Återrapportering kvalitetsuppföljning, dagliga verksamehten Lots, LSS

§ 210 Återrapportering till Länsstyrelsen av projektet "Kommunalt Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor"

§ 211 Framställan om medel för genomförande av uppmärksamhetsveckan "Vart Femte Barn" år 2013

§ 212 Ansökan från Bjursås idrottsklubb om ekonomiskt bidrag till asfaltering under ishockeyrink i Bjursås

§ 213 Ansökan från Sågmyra-Bjursås PRO om ekonomiskt bidrag till utflykt till Dössbergets värdshus för medlemmar 80 år och äldre

§ 214 Ansökan från Bubo HVB till aktivitetskassa

§ 215 Ansökan från BRIS region Mitt om bidrag till verksamhetsåret 2013

§ 216 Yttrande över detaljplan för gruppbostadshus vid Kopparvägen, Falu kommun

§ 217 Yttrande över detaljplan för bostäder i kv Bergmästaren 15, Falu kommun

§ 218 Information om Projekt Rehabpraktikcentrum RPC

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19