Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-04-24.

§ 74 Ändring av föredragningslistan

§ 75- Sekretessärenden
79
§ 80 Information om personalsituationen efter överlämnandet av personlig assistans till Omsorgscompagniet AB

§ 81 Muntlig information

§ 82 Skriftlig information

§ 83 Anmälan av delegationsbeslut

§ 84 Ekonomisk rapport till och med mars 2013

§ 85 Ändring av öppettider för socialförvaltningen

§ 86 Revidering av kommunens tillstånds- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd, folköl och tobak

§ 87 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering av alkohol till allmänheten på Aspeboda golfrestaurang

§ 88 Start av familjecentral 2 i Falun

§ 89 Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om ekonomiskt bidrag för verksamhetsåret 2013

§ 90 Ansökan från Delfinens allaktivitetshus om ekonomiskt bidrag till verksamhet 2013

§ 91 Ansökan från IOGT-NTO, Lf 92 Falun, om bidrag till dagkoloniverksamhet på Lilltorpet sommaren 2013

§ 92 Ansökan från omvårdnadsnämnden om grundbidrag till pensionärsorganisationer 2013

§ 93 Ansökan från RIA Hela Människan i Falun om verksamhetsbidrag 2013

§ 94 Ansökan från Studiefrämjandet om donationsmedel till Seasidefestivalens pedagogiska del

§ 95 Ansökan från Svärdsjö-Enviken SPF-förening om ekonomiskt bidrag till resa för medlemmar 80 år och äldre

§ 96 Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Västra Falun i Falu kommun

§ 97 Yttrande över Översiktsplan FalunBorlänge

§ 98 Överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut, gruppbostad LSS

§ 99 Uppdrag till socialförvaltningen: Ersättning inom personlig assistans

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:29 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19