Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-01-11.

§ 1 Välkomsthälsning och presentation

§ 2 Inrättande av utskott

§ 3 Val av fem ordinarie ledamöter till sociala utskottet för innevarande mandatperiod

§ 4 Val av ersättare i sociala utskottet för innevarande mandatperiod

§ 5 Val av ordförande i sociala utskottet för innevarande mandatperiod

§ 6 Val av en ledamot och er ersättare i Kommunala Handikapprådet för innevarande mandatperiod

§ 7 Sammanträdesplan för år 2011

§ 8 Studiedagar för socialnämnden 2011

§ 9 Information om reglemente

§ 10 Information om delegationsordning samt kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM

§ 11 Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning

§ 12 Kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM

§ 13 Information om bestämmelserna för sekretess, jäv och muta

§ 14 Information om regler och rutiner för förtroendevaldas ersättning

§ 15 Muntlig information till socialnämnden

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:19 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19