Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-12-14.

§ 227 Information om åtgärdsplan för att få budget i balans 2012

§ 228 Framställan om befrielse som vårdnadshavare, sekretess

§ 229 Föredrag av XXX

§ 230 Muntlig information

§ 231 Skriftliga delgivningar

§ 232 Anmälan av delegationsbeslut

§ 233 Delegationsordning för socialnämnden, ändringar och tillägg

§ 234 Ekonomisk rapport till och med november 2011

§ 235 Attesträtter 2012

§ 236 Intern kontroll 2012

§ 237 Verksamhetsbidrag till Kvinnojouren 2012

§ 238 Återrapportering av gruppbostaden Kivnäbbens vidtagna åtgärder utifrån kvalitetsuppföljning genomförd december 2010

§ 239 Återrapportering av gruppbostaden Silverstigens vidtagna åtgärder utifrån kvalitetsuppföljning genomförd december 2010

§ 240 Kvalitetsuppföljning 2011, gruppbostaden Marks väg, LSS

§ 241 Återrapportering av projektår två, Kris- och våldsmottagningen för män

§ 242 Redovisning till socialstyrelsen över vidtagna åtgärder, utredningar rörande barn/unga och förhandsbedömningar

§ 243 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till slutna sällskap på Cubaduba, Svärdsjögatan 19, Falun

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19