Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2015-02-25

§ 12 Särskilt förordnad vårdnadshavare

§ 13 Särskilt förordnad vårdnadshavare
§ 14 Yttrande över ansökan om adoption
§ 15 Rapportering av ej verkställda beslut fjärde kvartalet, SoL
§ 16 Rapportering av ej verkställda beslut fjärde kvartalet. LSS
§ 17 Anmälan av ordförandebeslut LVU, LVM samt "Brådskande ärenden"
§ 18 Anmälan av delegationsbeslut
§ 19 Skriftliga delgivningar
§ 20 Muntlig information
§ 21 Attesträtter 2015 15
§ 22 Bokslut och verksamhetsberättelse 2014
§ 23 Reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd
§ 24 Ansökan om utvecklingsmedel 2015 för arbete mot våld i nära relation
§ 25 Remissvar Motion från Katarina Gustavsson (KD): Inrätta en handlingsplan för att motverka självmord
§ 26 Remissvar Motion från Katarina Gustavsson (KD): Enkät till faluborna om våld i nära relationer
§ 27 Samråd detaljplan för bostadsområdet Östra Främby nordost om Källviks-vägen
§ 28 Bidrag ur stiftelse, Hemtjänsten Enviken
§ 29 Redovisning av uppsagt avtal om korttidstillsyn för skolungdom inom LSS
§ 30 Val av kontaktpolitiker vid socialförvaltningens arbetsenheter
§ 31 Information om kränkande särbehandling

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2015-03-10

16:43 av Ann Ayoub

Sidan uppdaterad 2019-09-19