Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-02-23.

§ 24 Yttrande till Kammarrätten gällande vård enligt LVU, sekretess

§ 25 Yttrande till Kammarrätten gällande vård enligt LVU, sekretess

§ 26 Ansökan om vård enligt LVU, sekretess

§ 27 Nedläggning av utredning gällande faderskap, sekretess

§ 28 Yttrande i tillsynsärende vid Barn- och familjesektionen, sekretess

§ 29 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt LSS som den 31 december 2010 är äldre än tre månader

§ 30 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt SoL som den 31 december 2010 är äldre än tre månader

§ 31 Bokslut och verksamhetsberättelse 2010

§ 32 Återrapportering av gruppbostaden Bryggarens vidtagna åtgärder utifrån den kvalitetsuppföljningen som genomfördes våren 2010

§ 33 Uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån brister som framkom vid kvalitetsuppföljning av Kvarnbergets servicebostad

§ 34 Uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån brister som framkom vid kvalitetsuppföljningen av Björkens servicebostad 2009, Carema Orkidén
§ 35 Uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån brister som framkom vid kvalitetsuppföljningen av Slussens dagliga verksamhet 2009, Carema Orkidén

§ 36 För kännedom; Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende vid LSS-sektionen, Haraldsbo ungdomsboende

§ 37 Yttrande över motion ”Anställ skolkuratorer inom socialtjänsten som har sin placering i skolan”

§ 38 Ansökan från Stiftelsen Ungdom mot Våld om donationsbidrag till Skolprojekt 2000 för verksamhetsåret 2011

§ 39 Ansökan från särskilda boendet Nejlikan om donationsbidrag till utrustning av gemensamhetslokaler samt invigningsfest

§ 40 Ansökan från Bjursås föräldraförening om donationsbidrag för inköp av material samt resor m.m. till fritidsgård i Bjursås

§ 41 Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkohol i serveringstält till allmänheten och slutna sällskap på Lugnets skidstadion i samband med Svenska skidspelen 2011

§ 42 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens bestämmelser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på Korsvägens närbutik, Bjursås

§ 43 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens bestämmelser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på Tempo Bjursås

§ 44 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens bestämmelser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på Rolf Eriksson Jungfrun, Falun

§ 45 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens bestämmelser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på Shell Gruvgatan, Falun

§ 46 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens bestämmelser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på Statoil ICA Express, Falun

§ 47 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens bestämmelser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på ICA Slätta, Falun

§ 48 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens bestämmelser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på Statoil Herrhagen, Falun

§ 49 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens bestämmelser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på Spar Extra Hosjö, Falun

§ 50 Kurser och konferenser

§ 51 Delgivningar till socialnämnden

§ 52 Anmälan av delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19