Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-10-02.

§ 165 Information om Kostnad per brukare

§ 166-168 Sekretessärenden

§ 169 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, 2:a kvartalet 2013

§ 170 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, 2:a kvartalet 2013

§ 171 Anmälan av delegationsbeslut

§ 172 Muntlig information

§ 173 Skriftliga delgivningar

§ 174 Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i sociala utskottet

§ 175 Kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM

§ 176 Delårsbokslut 2013-08-31 och verksamhetsplan 2014

§ 177 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt alkohollagen för servering av alkohol till allmänheten på Restaurant Down Town

§ 178 Förlängning av tidsbegränsat befattningskontrakt för sektionschef med ansvar för LSS

§ 179 Redovisning av utredningsuppdrag; Uppbyggnad av egen verksamhet för unga/unga vuxna med särskilda behov

§ 180 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ärende gällande verksamhetstillsyn Barn- och familjesektionen

§ 181 Ansökan från omvårdnadsförvaltningen om ekonomiskt bidrag till sociala aktiviteter för pensionärer och anhöriga

§ 182 Ansökan från HVB-hemmet Bubo om ekonomiskt bidrag till aktivitet

§ 183 Ansökan från Sågmyra-Bjursås PRO om ekonomiskt bidrag

§ 184 Kostnadsanpassning inför verksamhetsbudget 2014

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-12-02

14:00 av Ann Ayoub

Sidan uppdaterad 2019-09-19