Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-09-21.

§ 179 Nedläggning av utredning om faderskap, sekretess

§ 180 Kontraktering av jourhem, sekretess

§ 181 Information om Vuxensektionens Kvinnofridsrådgivning och Öppenvården Viva

§ 182 Anmälan av delegationsbeslut 2011

§ 183 Muntlig information till socialnämnden

§ 184 Skriftliga delgivningar till socialnämnden

§ 185 Rapport från kontaktpolitiker

§ 186 Anmälan av socialstyrelsens beslut i ärende gällande tillsyn av Haraldsbo ungdomsboende enligt LSS

§ 187 Ekonomisk rapport till och med augusti 2011

§ 188 Delårsbokslut 2011-08-31

§ 189 Återrapportering av projekt "Kommunalt Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor"

§ 190 Ansökan från NHR Falun och Norra Dalarna om ekonomiskt bidrag för ridterapi

§ 191 Ansökan från Sågmyra-Bjursås PRO om ekonomiskt bidrag till resa för pensionärer över 80 år

§ 192 Ansökan från RSMH Falun om ekonomiskt bidrag till rekreationsresa till Tandådalen

§ 193 Ansökan från RSMH Falun om ekonomiskt bidrag till fritidsaktiviteter

§ 194 Samarbetsavtal 2011 mellan Falu kommuns socialnämnd och Kvinnojouren i Falun

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19