Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-08-24.

§ 159 Ändringar av föredragningslistan

§ 160 Yttrande över ansökan om adoption, sekretess

§ 161 Yttrande över ansökan om adoption, sekretess

§ 162 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Barn- och familjesektionen, sekretess

§ 163 Yttrande till Socialstyrelsen med anledning av ej verkställt beslut enligt LSS, sekretess

§ 164 Rapport avseende ej verkställda beslut enligt LSS som den 30 juni 2011 är äldre än tre månader

§ 165 Rapport avseende ej verkställda beslut enligt SoL som den 30 juni 2011 är äldre än tre månader

§ 166 Muntlig information till socialnämnden

§ 167 Skriftliga delgivningar till socialnämnden

§ 168 Anmälan av ordförandebeslut; Yttrande till kommunstyrelsen över Handlingsprogram för Falu kommuns olycksförebyggande arbete 2011

§ 169 Anmälan av delegationsbeslut

§ 170 Ekonomisk månadsrapport till och med juli 2011

§ 171 Återrapportering av Tegelvägens (servicebostad LSS) vidtagna åtgärder utifrån kvalitetsuppföljning genomförd våren 2010

§ 172 Kvalitetsuppföljning 2011 vid gruppbostaden Silverstigen, LSS

§ 173 Slutrapport avseende projekt om utveckling av ett regionalt kompetenscentra mot våld i nära relationer, perioden 2010-04-01-2011-03-31

§ 174 Strategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län

§ 175 Redovisning av uppdrag, Utredning avseende personlig assistans

§ 176 Ansökan om ekonomiskt bidrag till genomförande av familjefestival för barnfamiljer

§ 177 Yttrande över detaljplaneprogram för Herrgårdsviken-Sundet i Falu kommun

§ 178 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till allmänheten på Grycksbo Pizzeria

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19