Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-05-21

§ 71 Förändring av föredragningslistan
§ 72-74 Sekretessärenden
§ 75 Rapportering av ej verkställda beslut LSS första kvartalet 2014
§ 76 Rapportering av ej verkställda beslut SoL första kvartalet 2014
§ 77 Anmälan av delegationsbeslut
§ 78 Skriftliga delgivningar
§ 79 Muntlig information
§ 80 Ekonomisk rapport till och med april 2014
§ 81 Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 82 Ansökan från IOGT-NTO, Lf 92 Falun, om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 83 Ansökan från Dagliga verksamheten Galgbergets café och catering (Gruvrisgården) om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 84 Ansökan från Kvinnojouren Falun om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 85 Ansökan från Kardmakarens servicebostad övre grupp om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 86 Ansökan från Kardmakarens servicebostad, nedre grupp om ekonomiskt bidrag ur stiftelse
§ 87 Information om Faluns deltagande i Stiftelsen Allmänna Barnhusets satsning på barns brukarmedverkan
§ 88 Fyllnadsval av kontaktpolitiker vid några av socialförvaltningens arbetsenheter

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2014-05-27

16:25 av Ann Ayoub

Sidan uppdaterad 2019-09-19