Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-01-25.

§ 1 Yttrande till socialstyrelsen i tillsynsärende vid Barn- och familjesektionen, sekretess

§ 2 Anmälan av socialstyrelsens beslut i tillsynsärende vid ärende vid LSS-sektionen, sekretess

§ 3 Information om Vård- och stödsamordning i samverkan mellan socialförvaltningen Falu kommun och psykiatriska öppenvården i Falun

§ 4 Muntlig information

§ 5 Skriftliga delgivningar

§ 6 Anmälan av delegationsbeslut

§ 7 Ekonomisk rapport 2011

§ 8 Det kommunala informationsansvaret - finansiering

§ 9 Redovisning till socialstyrelsen av vidtagna åtgärder; handläggning av ansökningar enligt LSS

§ 10 Kvalitetsuppföljning 2011 av Slussens dagliga verksamhet, LSS, Utförare: Carema Care

§ 11 Kvalitetsuppföljning 2011 av Ramvägens servicebostad, LSS, Utörare: Carema Care

§ 12 Kvalitetsuppföljning 2011 av Björkens servicebostad, LSS, Utförare: Carema Care

§ 13 Kvalitetsuppföljning 2011 av Kvarnbergets servicebostad, LSS, Utförare: Carema Care

§ 14 Kvalitetsuppföljning 2011 av Bäckvägens gruppbostad, LSS, Utförare: Carema Care

§ 15 Yttrande över detaljplan för Vildvattenpark på Främby 1:24 i Falu kommun

§ 16 Yttrande över Falu Demokratirapport 2011

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19