Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2015-04-22

§ 59 Förändring av föredragningslistan

§ 60 Information om personalsituationen på socialförvaltningen
§ 61 Nedläggning av faderskapsutredning, pojke f 2009
§ 62 Anmälan av ordförandebeslut
§ 63 Anmälan av delegationsbeslut
§ 64 Skriftliga delgivningar
§ 65 Muntlig information och övriga frågor
§ 66 Rapport från förtroendevaldas verksamhetsbesök
§ 67 Ekonomisk rapport till och med mars 2015
§ 68 Förändring i socialnämndens delegationsordning
§ 69 Kvalitetsberättelse 2014 för socialförvaltningen
§ 70 Förändring av normen för försörjningsstöd
§ 71 Mål och handlingsplan avseende våld i nära relationer
§ 72 Samråd detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen på Galgberget
§ 73 Bidrag ur stiftelse, Attention Dalarna
§ 74 Bidrag ur stiftelse, Korsnäs IF fotboll
§ 75 Bidrag ur stiftelse, PRO Svärdsjö
§ 76 Bidrag ur stiftelse, Grundsärskolan åk 7-9, Britsarvsskolan
§ 77 Bidrag ur stiftelse, serviceboendet Skoghem i Grycksbo
§ 78 Bidrag ur stiftelse, Falu FUB
§ 79 Bidrag ur stiftelse, Träffpunkt Bjursås
§ 80 Bidrag ur stiftelse, Bjursås/Sågmyra hemtjänst
§ 81 Utsatta EU-medborgare

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2015-05-04

13:21 av Ann Ayoub

Sidan uppdaterad 2019-09-19